Wyniki konkursu „Aktywizacja elbląskich organizacji kombatanckich oraz wojskowych”

W dniu 7 lutego 2018 komisja konkursowa rozpatrzyła oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs „Aktywizacja elbląskich organizacji kombatanckich oraz wojskowych”. Komisja postanowiła przyznać dotacje następującym wnioskodawcom:

L.P.

WNIOSKODAWCA

KWOTA DOTACJI

1

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgowy w Elblągu

6 000,00 zł

2

Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Elblągu

3 500,00 zł

3

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

4 500,00 zł

4

Związek Korpusu Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej Region Warmiński w Elblągu

3 500,00 zł

5

Związek Sybiraków Oddział w Elblągu

5 000,000 zł

6

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – Zarząd Rejonowy w Elblągu

3 000,00 zł

7

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału

4 000,00 zł

8

Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka

4 000,00 zł

9

Elbląskie Stowarzyszenie Generałów i Oficerów Starszych Wojska Polskiego

3 300,00 zł

10

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Dzieci Wojny Oddział w Elblągu

2 700,00 zł

11

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w latach 1980-1990 Regionu Elbląskiego

2 500,00 zł

 

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie gratulujemy!