Kilka mikrograntów dla kombatantów - Aktywizacja elbląskich organizacji kombatanckich i wojskowych

Zapraszamy elbląskie organizacje kombatanckie oraz wojskowe do składania wniosków na realizację działań wspierających ich aktywność. Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 stycznia 2018 o godzinie 10:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (pok. 19).

"Aktywizacja elbląskich organizacji kombatanckich oraz wojskowych" jest  zadaniem publicznym, które zostało powierzone Stowarzyszeniu ESWIP do realizacji przez gminę miasto Elbląg. W ramach tego zadania Stowarzyszenie przyzna kilka mikrograntów elbląskim organizacjom kombatanckim na wsparcie ich aktywności.


Kiedy odbędzie się spotkanie informacyjne: Dnia 24 stycznia 2018, o godz. 10:00., Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Związku Jaszczurczego 17, sala 19.


Kto może uzyskać grant: organizacje kombatanckie działające na rzecz byłych żołnierzy zawodowych, osób represjonowanych oraz inwalidów wojennych i wojskowych.


Na co można uzyskać grant: na działania wspierające aktywność środowiska kombatanckiego w Elblągu. Osobami, które otrzymają wsparcie mogą być elbląscy kombatanci i ich rodziny.


W jakim okresie może być realizowany grant: 01 stycznia 2018 – 31.12.2018.


Gdzie i do kiedy złożyć wniosek o grant: wniosek należy złożyć do 5 lutego 2018 do siedziby Stowarzyszenia ESWIP przy ul. Związku Jaszczurczego 17,  na wzorze wniosku (wnioski mogą być wypełnione odręcznie jeśli będą czytelne).


Pomoc przy tworzeniu wniosków, sprawozdaniach końcowych i rozliczeniach grantu udzielają pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych: Paula Rocławska, ul. Związku Jaszczurczego 17, pok. 30,  tel. 55 235 33 88.


Regulamin konkursu, wniosek oraz pozostałe dokumenty dostępne są do pobrania poniżej.


Źródło finansowania: zadanie publiczne, współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Elblągu.


Pliki do pobrania