Co słychać w Centrum Integracji Społecznej

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej 50+ rozpoczęli Nowy Rok 2018 praktykami zawodowymi. Część z nich odbywa praktyki w zakładach pracy na terenie Elbląga, a część w pracowniach: gospodarczej i złotej rączki. Po warsztatach, które trwały 2 miesiące nadszedł czas sprawdzenia teorii w praktyce.

Przy wsparciu instruktorów i kadry zatrudnionej w CIS uczestnicy mają możliwość zweryfikowania swoich oczekiwań i wyobrażenia o danym stanowisku w warunkach dla nich bezpiecznych. Jedna z osób z grupy CIS 50+ podjęła już zatrudnienie i dalszym etapem jest monitoring zatrudnienia tej osoby, aby utrzymała się w zatrudnieniu.

Natomiast Uczestnicy CIS 15-50 nadal kontynuują swoje praktyki zawodowe u pracodawców na rynku elbląskim. Podczas piątkowych spotkań z Uczestnikami zbierane są informacje zwrotne po całym tygodniu praktyk. Nasi Uczestnicy odbywają praktyki w miejscach wcześniej dla nich indywidualnie wyszukanych przez kadrę CIS. Dość istotnym jest również to, że nasi Uczestnicy mają możliwość zatrudnienia w tych miejscach jeśli się sprawdzą i będą zainteresowani podjęciem zatrudnienia w formie takiej jaką proponuje pracodawca. W CIS 15-50 również jedna osoba podjęła już zatrudnienie na stanowisku pracownika produkcji i jest cały czas monitorowana.