Rozeznanie ofertowe 2/2017/OWIES

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące realizacji usług doradczych dla przedsiębiorstw społecznych.

Oferty należy złożyć do dnia 19 lipca 2017 do godz. 16:00 w formie:
- elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: s.procyk@eswip.pl;
- faksem: 55 236 27 16;
- osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg.

 


Pliki do pobrania