Działalność odpłatna, a gospodarcza w organizacji pozarządowej. Zapraszamy na szkolenie

Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Elbląga oraz powiatów: elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu w dniu 16-17 listopada 2017 nt.: „Działalność odpłatna, a działalność gospodarcza”.

Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Elbląga oraz powiatów: elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu w dniu 16-17 listopada 2017 nt.: „Działalność odpłatna, a działalność gospodarcza”.

Temat szkolenia:
"Działalność odpłatna, a działalność gospodarcza".

Dla kogo ? Ilość osób mogących wziąć udział w szkoleniu:
W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu Elbląga oraz powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego, w grupach od 12-18 osób.

Termin i miejsce:
16-17 listopada 2017 (czwartek-piątek), Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 9.

Czas trwania szkolenia:
16 listopada godz. 9:30-16:10 (z przerwami), 17 listopada godz. 9:00-15:30 (z przerwami).

Metody szkoleniowe:
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów połączonych z dyskusją i wykładem. Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

Zakres tematyczny:
W trakcie szkolenia uczestnicy m.in. dowiedzą się:

Trener:
Szkolenie przeprowadzi Urszula Podurgiel, Prezeska Stowarzyszenia Adelfi, koordynatorka OWES Ełk i ekspert ds. ekonomii społecznej. Absolwentka Polsko – Amerykańskiej Szkoły Liderów oraz wielu programów rozwojowych z zakresu działalności organizacji pozarządowych, zarządzania w nich oraz organizowania przedsięwzięć społecznych. Kilkakrotnie nagrodzona za swoją działalność. Założycielka Fundacji Kocham Jaśka i grupy edukacji alternatywnej w Ełku.

 

Program szkoleniowy:

DZIEŃ I

Godzina

Temat

09:30 – 11:00

Przywitanie uczestników, zebranie oczekiwań, agenda spotkania.

11:00 – 11:10

Przerwa kawowa

11:10 – 12:40

Działalność pożytku publicznego – czym jest, różnice między nieodpłatną a odpłatną działalnością.

12:40 – 12:50

Przerwa kawowa

12:50 – 14:50

Działalność odpłatna pożytku publicznego – warsztaty.

14:50 – 15:10

Obiad

15:10 – 16:10

Działalność odpłatna pożytku publicznego – warsztaty cd.

16:10

Zakończenie szkolenia

 

DZIEŃ II

Godzina

Temat

09:00 – 11:00

Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych, zasady jej organizowania.

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 13:15

Działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych – warsztaty.

13:15 – 13:30

Przerwa kawowa

13:30 – 15:30

Podsumowanie szkolenia.

15:30

Zakończenie szkolenia, obiad

 

Tryb zgłoszeń:
Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłki. Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania w załączeniu) oraz przesłać na adres mailowy p.roclawska@eswip.pl do dnia 10 listopada 2017 (piątek) do godziny 14:00.

 


Pliki do pobrania