OWIES Elbląg. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu zaprasza zainteresowane podmioty ekonomii społecznej do udziału w szkoleniach zaplanowanych na grudzień 2015:

I. Szkolenie - Źródła finansowania podmiotów Ekonomii społecznej.
Do kogo kierujemy szkolenie:
Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej społecznej z terenu powiatu braniewskiego, elbląskiego ziemskiego, Elbląga.

Termin i miejsce szkolenia:
10.12.2015 (czwartek)
siedziba Stowarzyszenia ESWIP, Zw. Jaszczurczego 17, Elbląg.

Tematyka szkolenia:
Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej – środki unijne, krajowe, inne formy finansowania.

Rekrutacja:
W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić zgłoszenie i przesłać mailem na adres p.krasodomska@eswip.pl, najpóźniej do 7.12.2015. O udziale w szkoleniu poinformuje organizator najpóźniej na 3 dni przed planowanym wydarzeniem. W razie pytań prosimy o kontakt: 55 236 27 16.
 

II. Szkolenie - Źródła finansowania podmiotów Ekonomii społecznej
Do kogo kierujemy szkolenie:
Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatu ostródzkiego, iławskiego, elbląskiego ziemskiego.

Termin i miejsce szkolenia:
11.12.2015 (piątek)
siedziba Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Ostródzie,  ul. Jana III Sobieskiego 9
14-100 Ostróda.

Tematyka szkolenia:
Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej – środki unijne, krajowe, inne formy finansowania.

Rekrutacja:
W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić zgłoszenie i przesłać mailem na adres p.krasodomska@eswip.pl, najpóźniej do 8.12.2015. O udziale w szkoleniu poinformuje organizator najpóźniej na 3 dni przed planowanym wydarzeniem. W razie pytań prosimy o kontakt: 55 236 27 16.
 

III. Szkolenie - Ekonomizacja organizacji pozarządowych
Do kogo kierujemy szkolenie:
Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zamierzają prowadzić lub prowadzą działalność statutową odpłatną lub gospodarczą.

Termin i miejsce szkolenia:
16-17.12.2015 (środa-czwartek)
siedziba Stowarzyszenia ESWIP, ul. Zw. Jaszczurczego 17, Elbląg.

Tematyka szkolenia:
Prowadzenie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

Rekrutacja:
W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić zgłoszenie i przesłać mailem na adres p.krasodomska@eswip.pl, najpóźniej do 14.12.2015. O udziale w szkoleniu poinformuje organizator najpóźniej na 3 dni przed planowanym wydarzeniem. W razie pytań prosimy o kontakt: 55 236 27 16.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „OWIES – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 


Pliki do pobrania