O efektach pracy Elbląskiego CIS

Wielkimi krokami zbliża się koniec pierwszej edycji Centrum Integracji Społecznej. Z sentymentem wspominamy początki pracy z 42 uczestnikami (CIS 15 – 50 i CIS 50+), z których część podjęła zatrudnienie, część nadal odbywa diagnozę praktycznych umiejętności zawodowych, a jeszcze inna część z różnych przyczyn zrezygnowała z udziału w projekcie. Dotychczas pracę na otwartym rynku podjęło 18 osób, a w niedalekiej przyszłości do grupy zatrudnionych dołączą kolejne osoby.

Uczestnicy CIS w grupie do 50 roku życia rozpoczęli współpracę z nami 21 listopada 2016, a grupa po 50 roku życia 2 stycznia 2017. Obie grupy na samym początku uczestniczyły w dwumiesięcznych warsztatach. Osoby te były u nas codziennie od 8:00 do 14:00 aktywnie uczestnicząc w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, coachem i pracownikiem socjalnym. Po warsztatach każda z osób otrzymała Plan Rozwoju Osobistego stworzony przez zespół specjalistów pracujących z uczestnikami. Kolejnym etapem były praktyki zawodowe odpowiednio dobrane dla każdego uczestnika. Część praktyk miała miejsce na otwartym rynku pracy, natomiast część realizowana była w pracowniach Centrum Integracji Społecznej. Ciekawym narzędziem w CIS zarówno dla uczestników jak i pracodawców okazały się szkolenia zawodowe. Kursy, realizowane w CIS odbywały się na różnych etapach udziału, tak aby  maksymalnie dostosować je pod indywidualne potrzeby naszego uczestnika oraz pracodawcy chcącego zatrudnić daną osobę.

Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, wysiłek i praca zarówno uczestników jak i doświadczonej kadry specjalistów pracujących w CIS przynosi efekty i co ważniejsze satysfakcję. Zachęceni tymi efektami 01.10.2017 rozpoczęliśmy współpracę z kolejnymi uczestnikami Centrum Integracji Społecznej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w CISie zapraszamy na ul. Szańcową 1, biuro czynne jest codziennie w godz. 8:00-16:00, tel. 519 497 685.

O efektach pracy Elbląskiego CIS