Ruszyła XIV edycja Konkursu im. dr Aleksandry Gabrysiak

Elbląskie organizacje pozarządowe to wielu specjalistów, pasjonatów i hobbystów, realizujących inicjatywy, z którymi zetknął się niemal każdy mieszkaniec naszego miasta. Trudno wskazać sferę życia elblążan, w której nie spotykaliby się z działalnością lokalnych stowarzyszeń i organizacji. Podejmują inicjatywy na rzecz potrzebujących, organizują wydarzenia kulturalne, integrują mieszkańców, edukują, wspierają utalentowaną młodzież, pracują na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody naszego regionu. Wyjątkowym sposobem docenienia ich pracy jest nagroda w Konkursie im. dr Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskich organizacji pozarządowych.

Decyzję o tym, która z proponowanych elbląskich inicjatyw najlepiej odpowiadała na potrzeby mieszkańców, podejmie komisja złożona z przedstawicieli Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych, Urzędu Miejskiego w Elblągu, Centrum Organizacji Pozarządowych, Miejskiego Centrum Wolontariatu oraz Fundacji Elbląg. Zwycięzca zostanie uhonorowany statuetką oraz nagrodą pieniężną w wysokości 2 tys. zł, przeznaczoną na działania statutowe. Zgłoszone inicjatywy oceniane będę według kilku kryteriów, m.in.: znaczenia inicjatywy (projektu) dla elblążan, zaangażowania wolontariuszy w działania, innowacyjności, etyczności.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada 2017 w biurze Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu (pokój 30). Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Wolontariatu, która odbędzie się  5 grudnia 2017 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu.

Konkurs organizowany jest  przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych, obsługę organizacyjną zapewnia Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu. Informacji dotyczących konkursu udziela biuro Centrum Organizacji Pozarządowych pod nr 55 649 12 93 lub 55 235 33 88  i adresem e-mail: cop@eswip.pl.


Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania