VII Elbląska konferencja nt. ekonomii społecznej

W okresie programowania 2014-2020 istotną kwestią z punktu widzenia koordynacji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim będzie tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ). Sieci mają za zadanie wypracowanie ścieżki współpracy między instytucjami działającymi na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mogą stać się także platformą wymiany informacji i wiedzy o metodach działania podmiotów oraz dobrych praktyk na poziomie regionalnym.

Naturalnymi partnerami dla podmiotów reintegracji są organizacje pozarządowe zajmujące się pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Nowa perspektywa finansowa otwiera kolejne możliwości – jedną z nich jest uruchamianie działalności gospodarczej. Organizacje pozarządowe mogą w ten sposób, jako podmioty ekonomii społecznej, uzupełniać swoje usługi i w ten sposób pozyskiwać dodatkowe środki na działalność statutową. Będzie możliwość pozyskania środków na uruchomienie działalności gospodarczej.

W związku z tym Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Elblągu wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej zapraszają do udziału w VII Konferencji nt. Ekonomii Społecznej, która odbędzie się 9 grudnia br. w Elblągu.

W programie spotkania:

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane będą do dnia 3 grudnia br. mailem: r.narnicki@eswip.pl lub faksem: 55 235 33 88.

 


Pliki do pobrania