Konkurs "Godni Naśladowania" - wypowiedz się!

W tym roku mija 12 lat od pierwszej edycji konkursu „Godni Naśladowania” organizowanego rokrocznie przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ideą „Godnych Naśladowania” jest promowanie najlepszych inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych, animatorów, ciał dialogu, samorządów w zakresie współpracy z III sektorem.

Chcemy zapytać o Państwa potrzeby i oczekiwania jako podmiotów, które brały lub chciałyby w przyszłości wziąć udział w konkursie "Godni Naśladowania". Państwa odpowiedzi pozwolą nam na udoskonalenie procedury konkursowej oraz będą miały wpływ na przyszłe edycje konkursu „Godni Naśladowania”.

W związku z powyższym zapraszamy serdecznie do udziału w badaniu. Przesyłamy link do krótkiej ankiety (10 pytań). Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie około 3 minut.


Link do ankiety: http://goo.gl/forms/IzTLBIKlVK


Konkurs "Godni Naśladowania" współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu "W stronę partnerstwa– rozwój reprezentacji i systemu wsparcia trzeciego sektora".