Wyniki zapytania ofertowego 1/KIT/ZO/2017

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Kreatywnie i Twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i dostawy fabrycznie nowych mebli, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
ZAKRES I: Zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli szkolnych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu

Cezas-Glob spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Żelazna 2

10-419  Olsztyn

ZAKRES II: Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu – część unieważniono

ZAKRES III:  Zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu
Cezas-Glob spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Żelazna 2
10-419  Olsztyn

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego