Wyniki postępowania 17/OWIES/2016

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu rewitalizacji.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Jolanta Woźnicka,
ul. Mielczarskiego 5 m 21,
91-067 Łódź