CIS. Spotkanie z mediami

Stowarzyszenie ESWIP wraz z Elbląską Radą Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Stowarzyszeniem LAZARUS rozpoczęło realizację projektu pn. Elbląskie Centrum Integracji Społecznej.

Jest to jedyne w całym województwie warmińsko – mazurskim działanie na tak dużą skalę: wsparciem zostanie objętych ponad 170 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym połowa to osoby z niepełnosprawnościami. To szansa dla osób, którym z różnych przyczyn trudno jest wrócić na rynek pracy, na poprawę jakości ich życia. Działania ECIS są efektem długofalowej współpracy pomiędzy Partnerami i ich doświadczeniami w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
o wypracowany Model „Wiek gorącego ziemniaka”, dzięki któremu założony cel aktywizacji społeczno – zawodowej jest możliwy do osiągnięcia. Chcemy podzielić się z Państwem szczegółami podjętych działań, dlatego zapraszamy na spotkanie dla elbląskich Mediów, które odbędzie się w dniu 9 grudnia br. o godz. 10.00 w siedzibie ERKON, ul. Zw. Jaszczurczego 15.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu: tel. 661 510 664.

 

CIS. Spotkanie z mediami