Wyniki postępowania 16/OWIES/2016

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej adaptacji pomieszczeń biurowych Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Zakład Ogólnobudowlany Bogumił Pink,
ul. Kasprzaka 15, 82-300 Elbląg.