REKRUTACJA DO PROJEKTU ELBLĄSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w zajęciach w Elbląskim Centrum Integracji Społecznej.

Zapraszamy:
Osoby w wieku 15 – 65 lat zamieszkujących Elbląg i powiat elbląski, w tym:

Oferujemy:
12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

Wsparcie jest dostosowywane do potrzeb i zasobów każdego Uczestnika. Ponadto każdy Uczestnik będzie otrzymywał świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych przez cały okres uczestnictwa w CIS (w pierwszym tzw. próbnym miesiącu wysokość świadczenia wynosi ½ wysokości zasiłku).

Rekrutacja do projektu:

Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy w załączeniu):

 


Pliki do pobrania