REKRUTACJA DO PROJEKTU ELBLĄSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Rozpoczynamy rekrutację do udziału w zajęciach w Elbląskim Centrum Integracji Społecznej.

Zapraszamy:
Osoby w wieku 15 – 65 lat zamieszkujących Elbląg i powiat elbląski, w tym:

 • osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)
 • osoby, które ukończyły Program Aktywnej Integracji (PAI)
 • osoby korzystające z pomocy społecznej.

Oferujemy:
12-miesięczne wsparcie dla każdego Uczestnika projektu, w tym:

 • wsparcie grupowe i indywidualne świadczone przez: psychologa, doradcę zawodowego, coacha, trenera pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych) – 2 miesiące,
 • praktyki zawodowe – max. 10 miesięcy realizowane u przedsiębiorców lub w pracowniach CIS (pracownia usług opiekuńczych, pracownia usług krawieckich, pracownia gospodarcza, pracownia stolarska),
 • kursy, szkolenia zawodowe,
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób z poza Elbląga.

Wsparcie jest dostosowywane do potrzeb i zasobów każdego Uczestnika. Ponadto każdy Uczestnik będzie otrzymywał świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych przez cały okres uczestnictwa w CIS (w pierwszym tzw. próbnym miesiącu wysokość świadczenia wynosi ½ wysokości zasiłku).

Rekrutacja do projektu:

 • składanie formularzy zgłoszeniowych: do końca października br.
 • rozmowy rekrutacyjne: październik 2016 dla osób 15-50 lat, listopad 2016 dla osób 50+.

Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy w załączeniu):

 • dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: ESWIP, ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 19, tel. 55 236 27 16, mail: h.oczkos@eswip.pl
 • dla osób niepełnosprawnych: ERKON, ul. Zw. Jaszczurczego 15, tel. 55 232 69 35, mail: mail: erkon@softel.elblag.pl

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ELBLĄSKIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Pliki do pobrania