Wyniki postępowania 10/OWIES/2016

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru opiekuna biznesowego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następujących Wykonawców:

Część 1: w przedsiębiorstwie społecznym świadczącym usługi kawiarniane w Braniewie:
Oferent nr 3 osoba fizyczna: Barbara Bąkowska

Część 2: w przedsiębiorstwie społecznym świadczącym usługi animacyjne w Elblągu:
unieważniona

Część 3: w przedsiębiorstwie społecznym świadczącym usługi noclegowe, gastronomiczne w ośrodku integracyjno-szkoleniowym we Fromborku:
Oferent nr 2 osoba fizyczna: Wojciech Zalewski