Forum Pełnomocników w Iławie

Już niebawem pełnomocnicy z powiatu iławskiego będą mieli okazję do wspólnego debatowania i wymiany doświadczeń. Na 22 września 2016 (czwartek) zaplanowane zostało spotkanie w ramach Forum Pełnomocników.

Podczas spotkania omówione zostaną zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie prawo o stowarzyszeniach. Przedstawione zostaną formy ekonomizacji organizacji pozarządowych, czyli możliwość prowadzenia działalności odpłatnej bądź gospodarczej przez ngo. Ponadto odbędzie się forum dyskusyjne pt. „Problemy i wyzwania we współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Poruszony zostanie również temat konsultacji w procesie przyjmowania aktów prawa miejscowego. Udział w Forum będzie także okazją do zapoznania się z działalnością i ofertą Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

Forum odbędzie się 22 września (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Iławie (sala konferencyjna nr 20) w godz. 10:00-14:30.

Program Forum znajdziecie Państwo poniżej.

 

Forum Pełnomocników odbędzie się w ramach projektu "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Pliki do pobrania