Wyniki zapytania ofertowego nr 1/PPEJ/2016/ESWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania nr 1/PPEJ/2016/ESWIP w ramach projektu "Polityki publiczne europejskiej jakości" wyłoniono następującego wykonawcę:

BIURO PODRÓŻY I TURYSTYKI  "ALAMTUR-POLSKA" S.A.
ul. Bagatela 10/10, 00-585 Warszawa