Wyniki rozeznania cenowego nr 7/PP/ROZ/2024

Stowarzyszenie ESWIP ogłasza wyniki rozeznania cenowego nr 7/PP/ROZ/2024 dotyczącego zakupu i dostawy fabrycznie nowego sprzętu multimedialnego pochodzącego z bieżącej produkcji do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego stanowiącego część Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzynach w ramach projektu „Przedszkole Przyszłości”, realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP, w partnerstwie z Gminą Dźwierzuty i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano:
Ofertę nr 1
New Life Property Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa

Wyniki rozeznania cenowego nr 7/PP/ROZ/2024