Wyniki rozeznania cenowego nr 5/PP/ROZ/2024

Stowarzyszenie ESWIP ogłasza wyniki rozeznania cenowego nr 5/PP/ROZ/2024 dotyczącego zakupu i dostawy fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego stanowiącej cześć Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzynach w ramach projektu „Przedszkole Przyszłości”, realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP, w partnerstwie z Gminą Dźwierzuty i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano:
Ofertę nr 4
ASTAGLOBAL S.C. Paweł Król, Łukasz Brzoza
ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn

Wyniki rozeznania cenowego nr 5/PP/ROZ/2024