Rozeznanie cenowe 7/PP/ROZ/2024

Stowarzyszenie ESWIP ogłasza rozeznanie cenowe nr 7/PP/ROZ/2024 dotyczące zakupu i dostawy fabrycznie nowego sprzętu multimedialnego pochodzącego z bieżącej produkcji do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego stanowiącego część Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzynach w ramach projektu „Przedszkole Przyszłości”, realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP, w partnerstwie z Gminą Dźwierzuty i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (scan), wysłanej e-mailem na adres: a.nadgrabska@eswip.pl
lub osobiście/pocztą tradycyjną w biurze projektu na adres:
Stowarzyszenie ESWIP, Biuro w Olsztynie,
ul. Parkowa 1/lok.8 10-233 Olsztyn.


Oferty należy złożyć do dnia 28.03.2024 do godziny 15:00.
Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozeznanie cenowe 7/PP/ROZ/2024

Pliki do pobrania