ROZEZNANIE CENOWE na ubezpieczenie NNW/OC grupowe/otwarte

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Polityki publiczne europejskiej jakości” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę ubezpieczenia OC/NNW dla 141 uczestników projektu - wyjazdy zagraniczne. Szczegóły rozeznania znajdują się w załączeniu.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione należy przesłać drogą mailową na adres: a.sojka@eswip.pl lub listownie na adres Biura projektu: ul. Kotańskiego 1, 10-167 Olsztyn do dnia 26 sierpnia 2016 do godz. 16.00.
 


Pliki do pobrania