Rozeznanie 2/2023/OWIES

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie kursu/szkolenia z zakresu prawo jazdy kat B dla 1 osoby.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: j.piechowiak@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17 do 23.05.2023 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Rozeznanie-cenowe-2-2023-OWIES-prawojazdy-kat-B

Rozeznanie 2/2023/OWIES