Aktualizacja zapytania ofertowego na roboty budowalne i wykończeniowe oraz wyposażenie pracowni w ramach Centrum Integracji Społecznej

Zapytanie ofertowe na: wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenie pracowni przy realizacji inwestycji: Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zmianie uległy:

Zmiana jest spowodowana faktem, iż do końca października br. zapytanie ofertowe zostanie uzupełnione o projekt wykonawczy inwestycji, który będzie pomocny dla Oferentów w kontekście odpowiedniej kalkulacji ceny usługi.


Pliki do pobrania