Skorzystaj ze wsparcia w ramach projektu "Aktywne Zawodzie"

Zrób coś dla siebie! Jeszcze tylko 6 dni trwała będzie rekrutacja uczestników partnerskiego projektu „Aktywne Zawodzie” skierowanego do mieszkańców Elbląga. Działania zakładają wielokierunkowy rozwój oraz wsparcie zarówno osób indywidualnych, jak i środowisk lokalnych.

Realizatorzy zapraszają do projektu osoby bezrobotne, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub programu pomocy żywnościowej oraz osoby z niepełnosprawnościami. To dla nich przewidziano dwanaście miesięcy wsparcia dostosowanego do ich potrzeb, oczekiwań i możliwości. Do końca sierpnia zainteresowani mogą składać formularze zgłoszeniowe w siedzibie Domu Sąsiedzkiego na Zawodziu.

Uczestnicy projektu mogą korzystać z poradnictwa specjalistycznego: prawnego, mediacyjnego, finansowego (budżet domowy, zobowiązania pożyczkowe i kredyty), spotkań indywidualnych z psychologiem oraz wsparcia opiekuna uczestników. W ramach rocznego programu przewidziano warsztaty dla rodziców, a także warsztaty i konsultacje zawodowe oraz wyjazdy integracyjno-edukacyjne. Ponadto w projekcie prowadzone są działania dodatkowe w ramach Domu Sąsiedzkiego, który mieści się na ulicy Warszawskiej 55 w Elblągu. W jego programie znalazły się zajęcia klubu młodzieżowego,  koła gospodyń miejskich, twórcze zajęcia dla dzieci i całych rodzin, inicjatywy podwórkowe oraz pikniki sąsiedzkie.

Jak zgłosić swój udział w projekcie?
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowego dostępny w biurze projektu przy ulicy Warszawskiej 55, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 (we wtorki do godziny 17.00). Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numer 518 467 819 lub e-mailowego: aktywnezawodzie@gmail.com

Projekt „Aktywne Zawodzie” realizowany jest przez Partnerstwo Rozwoju Społecznego Elbląga, które reprezentują: Stowarzyszenie ESWIP, Spółdzielnia Socjalna IDEA, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt "Aktywne Zawodzie" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.