Opinia dotycząca wstępnego projektu założeń do ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad projektem ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej. Projekt przewiduje wiele zmian, a jego celem jest m.in. wsparcie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości, szczególnie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także zwiększenie dostępności usług społecznych użyteczności publicznej, wspierających m.in. politykę rodzinną, w zakresie opieki nad dziećmi, osobami starszymi.

Stowarzyszenie ESWIP jako czynny uczestnik życia społecznego, przygotowało swoje stanowisko odnośnie zawartych w projekcie propozycji zmian. Znajdziecie je Państwo poniżej (do pobrania). Jednocześnie informujemy, że nasza opinia została wystosowana m.in. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej oraz do Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.


Pliki do pobrania