Zapytanie ofertowe na roboty budowalne i wykończeniowe oraz wyposażenie pracowni w ramach Centrum Integracji Społecznej

Zapytanie ofertowe na: wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych oraz wyposażenie pracowni przy realizacji inwestycji: Przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres e-mail: m.bielawski@eswip.pl, faxem: 55 236 27 16, osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17, lub pocztą tradycyjną na adres: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, w nieprzekraczalnym terminie: 18 września 2017 do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania