Aktywne Zawodzie zaprasza

Z początkiem czerwca ruszyła kolejna rekrutacja uczestników partnerskiego projektu „Aktywne Zawodzie” skierowanego do mieszkańców Elbląga. Działania zakładają wielokierunkowe wsparcie zarówno osób indywidualnych, jak i środowiska lokalnego. Do 3 lipca zainteresowani mogą składać formularze zgłoszeniowe w siedzibie Domu Sąsiedzkiego na Zawodziu.

Co oferuje projekt?
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 30 osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, zawodowej i społecznej. Dla każdego uczestnika przygotowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia opierająca się na różnych rodzajach pomocy, wśród których pojawi się m.in. poradnictwo specjalistyczne – prawne i mediacyjne, wsparcie asystenta rodziny, cykle edukacyjne, usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz warsztaty rozwoju zawodowego. Uczestnicy będą mogli także korzystać z oferty Domu Sąsiedzkiego prowadzonego na Zawodziu.

Jak działa Dom Sąsiedzki?
W ramach działań Domu Sąsiedzkiego, który mieści się przy ulicy Warszawskiej 55, prowadzone są różnorodne zajęcia, warsztaty, porady specjalistyczne, festyny oraz inicjatywy lokalne. Działa tu klub młodzieżowy - Kreatywna Przestrzeń Młodych oraz Koło Gospodyń Miejskich. Tutaj realizowane są rodzinne zajęcia integracyjne i artystyczne. Dla dorosłych mieszkańców (uczestników projektu) prowadzone są konsultacje prawne, szkoła rodziców, warsztaty i konsultacje zawodowe.

Animatorzy Domu Sąsiedzkiego organizują także Pikniki Rodzinne, a najbliższy odbędzie się już 1 lipca o godzinie 16.00.

Jak zgłosić swój udział w projekcie?
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go:

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do dnia 3 lipca 2017.

Aktualne informacje o projekcie dostępne są na stronie www.eswip.pl

Projekt „Aktywne Zawodzie” realizowany jest przez partnerów: Stowarzyszenie ESWIP, Spółdzielnia Socjalna IDEA, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którzy są członkami Partnerstwa Rozwoju Społecznego Elbląga.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w biurze projektu przy ulicy Warszawskiej 55 (parter budynku) i pozostawić go na miejscu bądź przesłać w formie skanu na adres e-mailowy: aktywnezawodzie@gmail.com. Biuro czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00. Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane do 7 października 2016.

Aktualne informacje o projekcie będą pojawiały się na stronie www.eswip.pl

Projekt „Aktywne Zawodzie” realizowany jest przez partnerów: Stowarzyszenie ESWIP, Spółdzielnia Socjalna IDEA, Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którzy są członkami Partnerstwa Rozwoju Społecznego Elbląga.