Zapytanie ofertowe - aktualizacja

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi składania ofert na opracowanie koncepcji funkcjonalnej zagospodarowania i elewacji Centrum Integracji Społecznej w oparciu o kompleks budynków przy ulicy Stawidłowej 3 w Elblągu oraz opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi:

1. Jaka jest szacunkowa powierzchnia użytkowa budynków objętych opracowaniem?
- Zamawiający nie posiada inwentaryzacji oraz nie dysponuje wiarygodnymi informacjami odnośnie powierzchni, ale można przeprowadzić wizję lokalną na miejscu.

2. Czy w zakresie opracowania jest wykonanie mapy do celów projektowych dla terenu objętego inwestycją?
- Jeżeli jest niezbędna - tak.

3. Czy w zakresie opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej obiektów?
- Jeżeli jest niezbędna - tak.

4. Czy posiadacie Państwo zalecenie konserwatorskie odnośnie przedmiotowej inwestycji?
- Nie posiadamy.

5. Czy w zakresie wyceny prac projektowych należy uwzględnić wykonanie przyłączy instalacyjnych do budynków?
- Tak.

6. Czy posiadanie Państwo konieczne przy realizacji prac projektowych aktualne warunki techniczne:
a) przedsiębiorstwa energetycznego
b) przedsiębiorstwa wodociągowego
c) przedsiębiorstwa ciepłowniczego i gazowego
-  Nie

7. Jaką szacunkową kwotę przeznaczył Zamawiający na realizację dokumentacji projektowej?
- Kwota nie jest określona.