Wspólnie Możemy Więcej

W ramach projektu „Wspólnie możemy więcej” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zaplanowano realizację oddolnych inicjatyw, opracowywanych i realizowanych przez mieszkańców Elbląga.

Wszystkie zgłoszone inicjatywy będą musiały zostać poprzedzone diagnozą potrzeb oraz być zaplanowane wspólnie z mieszkańcami oraz instytucjami, których inicjatywy mogą dotyczyć.

Grupy inicjatywne (składające się minimum z 3 mieszkańców Elbląga) będą mogły korzystać ze wsparcia animatora, który wesprze je w procesie przygotowania wniosków na realizację zaplanowanych działań, podpowie w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić cały proces oraz udostępni przestrzeń niezbędną do grupowego planowania inicjatywy.

Poniżej znajdą Państwo regulamin oraz wzory dokumentów niezbędnych do otrzymania grantu i przeprowadzenia inicjatywy.W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z animatorem inicjatyw lokalnych Mateuszem Jachimowiczem: tel. 55 236 27 16, e-mail: m.jachimowicz@eswip.pl

 


Pliki do pobrania