Rada Darczyńców

Rada Darczyńców to grupa osób, która ma pieczę nad Funduszem, są jego ambasadorami, wspierają fundusz finansowo, czuwają nad konkursami grantowymi, zapewniają przejrzystość i wiarygodność jego funkcjonowania.

Radę Darczyńców Funduszu Grantowego stanowią:

Danuta Gizińska – właścicielka firmy Autoradex

Dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz – wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

Piotr Boryszewski – prezes Elzambud

Grzegorz Brzozowski – prezes spółki Flip Invest

Michał Jachimowicz – prezes spółki Doradcy Finansowi ECF

Rafał Gruchalski – redaktor naczelny Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl

Edward Łebkowski – działacz społeczny

Juliusz Marek – właściciel Telewizji Truso

 

Ambasadorzy Rady:

- promują ideę Funduszu Grantowego w swoich środowiskach,

- biorą udział w wydarzeniach związanych z działalnością Funduszu, m.in. w dorocznym spotkaniu Rady Darczyńców,

- biorą udział w określaniu w jaki sposób pozyskiwać pieniądze na Fundusz Grantowy,

- biorą udział w określaniu na co będą wydatkowane pieniądze w ramach Funduszu,

- część ambasadorów bierze udział w pracach Komisji Grantowej bezpośrednio przydzielającej granty,

- systematycznie wspierają Fundusz finansowo, rzeczowo i wolontarystycznie.

Członkiem Rady Darczyńców może zostać osoba, która w sposób szczególny zasłuży się we wspieraniu Funduszu.