UDZIELONE GRANTY

Rok 2022

Program Grantowy POMOC SĄSIEDZKA

 

 1. Grupa nieformalna: grupa sąsiadów

Kwota wsparcia: 3000,00 zł     

Rodzaj wsparcia: Zakup kuchenki z piekarnikiem i lodówki.

Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: rodzina z dziećmi z Elbląga (ul.Korczaka), która straciła kuchnię z wyposażeniem w pożarze.

 

 1. Grupa nieformalna: grupa rodziców dzieci z SP4

Kwota wsparcia: 2500,00 zł     

Rodzaj wsparcia: Środki mają być przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu 18 dzieci doświadczających i będących sprawcami hejtu w klasie/ szkole. Wyjazd będzie opierał się na warsztatach z pedagogiem, animatorami pracującymi metodą NVC.

Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: dzieci i rodzice klasy SP4

 

 1. Grupa nieformalna: grupa wolontariuszy

Kwota wsparcia: 3000,00 zł

Rodzaj wsparcia: Zakup komina niezbędnego, aby podłączyć piec węglowy do centralnego ogrzewania; zakup grzejników, aby dokończyć instalację grzewczą; zakup rur pex i innych materiałów budowlanych niezbędnych do dokończenia wymiany instalacji hydraulicznej i realizacji prac budowlano-wykończeniowych.

Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: pani Ewelina i Pan Karol z dziećmi (Rachowo gmina Markusy).

 

 1. Grupa nieformalna: grupa wolontariuszy

Kwota wsparcia: 1000,00 zł

Rodzaj wsparcia: organizacja trzech bliskich wycieczek dla grupy 11- i 12-latków z gminnej Szkoły Podstawowej w Węzinie do Nowej Holandii, Parku Trampolin i Parku Dolinka

Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej w Węzinie

 

 1. Grupa nieformalna: grupa sąsiadów

Kwota wsparcia: 1500,00 zł     

Rodzaj wsparcia: zakup materiałów remontowych i kabiny prysznicowej oraz przygotowanie, szpachlowanie, malowanie i montaż kabiny prysznicowej

Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: samotna matka z dwójką dzieci

 

 1. Grupa nieformalna: Elbląska Fabryka Dobra

Kwota wsparcia: 400,00 zł       

Rodzaj wsparcia: zakup nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka

Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: polskie i ukraińskie rodziny

 

 1. Grupa nieformalna: Elbląska Fabryka Dobra

Kwota wsparcia: 1 500,00 zł    

Rodzaj wsparcia: zakup środków pielęgnacyjnych dla dzieci

Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: Mamy samotnie wychowujące dzieci

 

 1. Grupa nieformalna: Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki

Kwota wsparcia: 2 000,00 zł

Rodzaj wsparcia: wsparcie przy stworzeniu muralu upamiętniającego 75-lecie SP4

Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: lokalna społeczność dzielnicy Witoszewo, społeczność szkoły SP4

 

 1. Organizacja: Bank Żywności w Elblągu

Kwota wsparcia zgodnie z umową: 4 010,19 zł

Rodzaj wsparcia: zakup artykułów spożywczych i środków chemicznych dla uchodźców z Ukrainy

Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: uchodźcy z Ukrainy

 

 1. Grupa nieformalna:  strażacy-ochotnicy z OSP w Pomorskiej Wsi

Kwota wsparcia zgodnie z umową: 2000,00 zł

Rodzaj wsparcia: zakup rękawic strażackich

Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: strażacy-ochotnicy z OSP w Pomorskiej Wsi

 

 1. Grupa nieformalna: grupa przyjaciół

Kwota wsparcia zgodnie z umową:  2 000,00 zł

Rodzaj wsparcia: Dojazdy i pokrycie kosztów leczenia w klinice w Otwocku, zakup lekarstw, witamin i zdrowej żywności.

Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Angelika

 

 1. Grupa nieformalna: grupa osób, które chcą pomóc pogorzelcom

Kwota wsparcia zgodnie z umową:  2 500,00 zł

Rodzaj wsparcia: Pomoc dla pogorzelców -zakup niezbędnych rzeczy - wyposażenie mieszkania w niezbędne sprzęty i potrzebne przedmioty użytku codziennego.

Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Samotna matka z synem, którzy stracili dobytek w wyniku pożaru.

 

Program Grantowy IMPULS

 

Nazwa / tytuł inicjatywy: W nas siła.
Partnerzy realizujący inicjatywę: Rada Rodziców klasy 5, Stowarzyszenie Przyjaciół 4, Rada Szkoły, rodzice i uczniowie klasy 5
Osoby odpowiedzialne: Marzena Figant
Ideą inicjatywy jest zintegrowanie społeczności klasowej, szkolnej, która wspólnie realizuje inicjatywy i działania na rzecz szkoły i rozwoju wspólnoty szkolnej, bezpieczeństwa dzieci; uwrażliwianie dzieci na akty przemocy i nietolerancji; łagodzenie u dzieci i rodziców skutków napięcia i stresu.
 

Nazwa/ tytuł inicjatywy: Graffiti sztuka czy wandalizm?
Partnerzy realizujący inicjatywę: Lokalna Inicjatywa Społeczna Iława Basket Crew, Stowarzyszenie Przystań, Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych SSX, Fundacja Fabryka Inicjatyw Obywatelskich
Osoby odpowiedzialne: Tomasz Woźniak
Ideą inicjatywy jest zaangażowanie w działania (tworzenie graffiti) młodych mieszkańców Iławy, którzy dotychczas przekraczali granice prawne wykonując swoje prace  nielegalnie, a także grupy nieformalne młodzieży o różnych zainteresowaniach i organizacje pozarządowe. Dzięki tym działaniom chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców , by pokazywać sensowny i społecznie akceptowalny model młodego człowieka nie będącego wandalem.
 

Nazwa/ tytuł inicjatywy: „ W rodzinie MOC”
Partnerzy realizujący inicjatywę: Stowarzyszenie Moc do 2, ZHP- Hufiec Braniewo, Pasieka Sobolewskich
Osoby odpowiedzialne: Joanna Langowska-Podlipaj, Katarzyna Pawlicka, Joanna Sobolewska
Ideą inicjatywy jest umożliwienie wzajemnego poznania się i integracji mieszkańców Braniewa, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym z autyzmem. Inicjatywa ma przybliżyć „świat” dzieci z niepełnosprawnościami .
Kwota wsparcia: 1 000,00 zł (finansowane z projektu OWIES).
 

Inicjatywa Sąsiedzka – Metamorfoza Podwórka (Zawodzie)

 

 

 1. Podwórko przy ul. Nowodworskiej 8/7
  Osoby odpowiedzialne:
  Pan Rafał, Panie: Natalia, Lucyna.
  Dofinansowanie inicjatywy w wysokości 4000 zł

 

 1. Podwórko przy ul. Nowodworskiej 13/5
  Osoby odpowiedzialne
  Pan Tomasz, Panie: Anna, Małgorzata.
  Dofinansowanie inicjatywy w wysokości 4000 zł

 

 1. Podwórko przy ul. Freta 25/1
  Osoby odpowiedzialne:
  Pan Maciej, Marcin i Pani Ewelina.
  Dofinansowanie inicjatywy w wysokości 4000 zł

 

2021 rok

 1. Nazwa/tytuł inicjatywy: Wsparcie finansowe Hospicjum w Elblągu.
  Partnerzy realizujący inicjatywę: Darczyńcy Stowarzyszenia ESWIP.
  Osoby odpowiedzialne: Stowarzyszenie ESWIP.
  Ideą inicjatywy jest przekazanie środków pieniężnych na wyposażenie nowego oddziału.
  Kwota wsparcia - 1000 zł.

 

Program Grantowy IMPULS

 1. Nazwa/ tytuł inicjatywy: Po-MOC!
  Partnerzy realizujący inicjatywę: Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, członkowie i wolontariusze.
  Osoby odpowiedzialne: Beata Wachniewska-Mazurek, Bożena Strawa-Cieślak.
  Ideą inicjatywy jest doposażenie Punktu pomocy pedagogiczno-psychologiczno-terapeutycznej Po-MOC!
  Kwota wsparcia: 1 000,00 zł

 

 1. Nazwa/ tytuł inicjatywy: Historia wioski tematycznej Sąpy Babia Dolina.
  Partnerzy realizujący inicjatywę
  : Sołectwo Sąpy, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy, OSP Sąpy, Fundacja Teraz My, mieszkańcy sołectwa Sąpy, lokalni historycy, młodzieżowa Rada Sołecka w Sąpach.
  Osoby odpowiedzialne: Karol Jóźwiak, Sebastian Wiśniewski, Ewa Nisiewicz.
  Ideą inicjatywy jest stworzenie kroniki dokumentującej historię wsi Sąpy.
  Kwota wsparcia: 1 000,00 zł

 

 1. Nazwa/ tytuł inicjatywy: Sąsiedzkie Inspiracje - leśna scena pod chmurką.
  Partnerzy realizujący inicjatywę: Stowarzyszenie Kreatywna Edukacja, Przybij Piątkę, Przedszkole nr 5 w Elblągu, rodzice dzieci uczęszczających, mieszkańcy dzielnicy Zawodzie.
  Osoby odpowiedzialne: Ewa Zyzek, Monika Bem, Jagoda Zielińska, Jolanta Leszczyńska.
  Ideą inicjatywy jest stworzenie miejsca do wystawiania przedstawień teatralnych - teatralny odpowiednik kina pod chmurką.
  Kwota wsparcia: 1 000,00 zł


   
 2. Grupa nieformalna: Bez Lipy, lider grupy Justyna Cieślik.
  Rodzaj wsparcia: Zakup środków higienicznych w ramach akcji „Punkt Pomocy Okresowej”.
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: elblążanki, których nie stać na zakup środków higienicznych.
  Kwota wsparcia: 1000,00 zł


   
 3. Nazwa/ tytuł inicjatywy: Ekonomia społeczna na rynku w Braniewie
  Partnerzy realizujący inicjatywę: Braniewski Instytut Rozwoju, Santos Cookie, Spółdzielnia Socjalna Neos, W&W spółka z o.o. non profit
  Osoby odpowiedzialne: Wojciech Wakieć
  Ideą inicjatywy jest pokazanie działalności organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.
  Kwota wsparcia: 1 000,00 zł


   
 4. Nazwa/ tytuł inicjatywy: Piknik rodzinny
  Partnerzy realizujący inicjatywę: Misja Teen Challenge, Fundacja Elbląg
  Osoby odpowiedzialne: Piotr Grzeszczuk
  Ideą inicjatywy jest m.in. integracja mieszkańców, wspólnie spędzony czas oraz wypoczynek na świeżym powietrzu w przyjaznej i miłej atmosferze.
  Kwota wsparcia: 1 000,00 zł


   

 5. Nazwa/ tytuł inicjatywy: Wspólnie projektujemy przestrzeń w której żyjemy
  Partnerzy realizujący inicjatywę: Szkoła Podstawowa nr 4 i Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki
  Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Wyżlic, Paulina Parzych
  Ideą inicjatywy jest zaangażowanie członków społeczności lokalnej w proces współtworzenia lokalnej architektury, estetykę zamieszkiwanej przestrzeni.
  Kwota wsparcia: 1 000,00 zł


   

 6. Nazwa/ tytuł inicjatywy: Pożegnanie lata z Elbląską Fabryką Dobra
  Partnerzy realizujący inicjatywę: Stowarzyszenie Elbląska Fabryka Dobra
  Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Kamińska-Kozioł
  Ideą inicjatywy jest wsparcie osób potrzebujących poprzez zapewnienie im ciepłego posiłku oraz stanowiska z możliwością wzięcia najpotrzebniejszych rzeczy. Dla najmłodszych atrakcje i animacje.
  Kwota wsparcia: 1 000,00 zł

   

 7. Nazwa/ tytuł inicjatywy: Podaruj uśmiech na święta
  Partnerzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki, Szkoła Podstawowa nr 4
  Osoby odpowiedzialne: Paulina Parzych, Katarzyna Wyżlic
  Ideą inicjatywy jest zorganizowanie warsztatów plastycznych i kulinarnych o tematyce bożonarodzeniowej – podczas warsztatów zostaną wykonane ozdoby świąteczne i pierniki, które trafią do ludzi chorych, samotnych, a także będących pod opieką pracowników socjalnych.
  Kwota wsparcia – 1000 zł

 

Program Grantowy POMOC SĄSIEDZKA

 1. Grupa nieformalna: sąsiedzi i nauczyciele Julii i jej rodziców
  Kwota wsparcia: 1000,00 zł
  Rodzaj wsparcia: zakup pampersów, zakup cewników, zakup artykułów do pielęgnacji jamy ustnej
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Julia i jej rodzice

   
 2. Grupa nieformalna: sąsiedzi pani Maryli
  Kwota wsparcia: 1000,00 zł
  Rodzaj wsparcia: zakup materiałów do remontu łazienki
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Kamila z Elbląga

   
 3. Grupa nieformalna: sąsiedzi Pani Eli
  Kwota wsparcia zgodnie z wnioskiem: 1000,00 zł
  Rodzaj wsparcia: przygotowanie terenu, montaż ogrodzenia, prace porządkowe
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Ela z Krosienka

   
 4. Grupa nieformalna: wolontariusze Fabryki Dobra
  Kwota wsparcia zgodnie z wnioskiem: 1000,00 zł
  Rodzaj wsparcia: remont w mieszkaniu pani Sylwii
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Sylwia z Elbląga

   
 5. Grupa nieformalna: wolontariusze ze Stowarzyszenia Fabryka Dobra
  Kwota wsparcia zgodnie z wnioskiem: 1000,00 zł
  Rodzaj wsparcia: zakup narzędzi i materiałów do remontu
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Kamila z Elbląga

   
 6. Grupa nieformalna: Stowarzyszenie Fabryka Dobra
  Kwota wsparcia: 1000,00 zł
  Rodzaj wsparcia: zakup bojlera i farby do pomalowania łazienki
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: rodzina z Łęcza

   
 7. Grupa nieformalna:  grupa przyjaciół
  Kwota wsparcia zgodnie z wnioskiem: 1 000,00 zł
  Rodzaj wsparcia: zakup paneli oraz drzwi z ościeżnicą (pomoc przy remoncie mieszkania)
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pani Monika z dziećmi

   
 8. Grupa nieformalna: grupa wolontariuszy Szlachetnej Paczki
  Kwota wsparcia zgodnie z wnioskiem: 1 000,00 zł     
  Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie - zakup drzwi wejściowych i sanitariatu
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Magda i pan Jacek z dziećmi.

   
 9. Grupa nieformalna: sąsiedzi pani Moniki i jej córki oraz taty z Elbląga z ul. Malborskiej, lider grupy - Joanna Tkaczuk
  Kwota wsparcia zgodnie z wnioskiem: 1 000,00 zł
  Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie łazienki, zakup muszli klozetowej, pompy z rozdrabniaczem i materiałów wykończeniowych np. farba, szpachla
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Monika z córką i swoim tatą

   
 10. Grupa nieformalna: Rodzina, przyjaciele i sąsiedzi Maćka (grupa inicjatywna), lider grupy - Izabela Wójcicka.
  Kwota wsparcia zgodnie z wnioskiem: 1 000,00 zł.
  Rodzaj wsparcia: zakup rękawiczek jednorazowych, środków do dezynfekcji, mokrych chusteczek, ręczników papierowych oraz środków higienicznych, których Maciek potrzebuje podczas pobytu w Instytucie Animus, a które nie są zapewnione w ramach opłaty wnoszonej za jego pobyt.
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pan Maciej.

   
 11. Grupa nieformalna: Elbląska Fabryka Dobra, lider grupy - Katarzyna Kamińska-Kozioł.
  Kwota wsparcia: 1 000,00 zł.
  Rodzaj wsparcia: zakup żywności, środków czystości.
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pani Patrycja, pani Hania, pani Anna, pani Jolanta, pani Dorota i pan Piotr, pani Justyna, pani Monika, pani Teresa, pani Magda i pan Jacek .

   
 12. Grupa nieformalna: Grupa wolontariuszy - inicjatywa "pn. Mamy Mamy", lider grupy - Joanna Tkaczuk.
  Kwota wsparcia: 1 000,00 zł.
  Rodzaj wsparcia: zakup kosmetyków, środków higieny osobistej, pampersów, smoczków, butelek, pościeli itp.
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pani Anna, pani Nikola, pani Magdalena.

   
 13. Grupa nieformalna: Pracownicy Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej (grupa inicjatywna), lider grupy - Magdalena Kaczmarczyk.
  Kwota wsparcia:1 000,00 zł
  Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie łazienki - zakup wanny, syfonu, kranu i materiałów budowlanych i montaż wanny.
  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Państwo Dorota i Sławomir.

   
 14. Grupa nieformalna: Fabryka Dobra (grupa inicjatywna), lider grupy - Katarzyna Kamińska-Kozioł.
  Kwota wsparcia: 1 000,00 zł
  Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie łazienki - montaż kabiny prysznicowej i in.
  Osoba/rodzina objęta wsparciem – pani Teresa z Elbląga

   
 15. Grupa nieformalna: Akademia Przyszłości, lider grupy - Justyna Ziółkowska.
  Kwota wsparcia: 1 000,00 zł
  Rodzaj wsparcia: Zakup bojlera do remontowanej łazienki.
  Osoba/rodzina objęta wsparciem – pan Andrzej z Markus.

   
 16. Grupa nieformalna: Grupa Oddam Obiad, lider grupy - Marta Apanowicz.
  Kwota wsparcia: 1 000,00 zł
  Rodzaj wsparcia: Zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, żarówek, uszczelek oraz paliwa na dowóz.
  Osoba/rodzina objęta wsparciem - pan Marek, pani Zuzanna, pani Anna, pani Halina.

 

 

 

Nasze działania w ramach Funduszu Grantowego w 2020 roku

 

 

 

 

Nasze działania w ramach Funduszu Grantowego w 2019 roku