POWRÓT

Profil osobowy

Anna  Bukowska (obecnie na urlopie macierzyńskim)

Anna Bukowska (obecnie na urlopie macierzyńskim)


EMAIL: a.bukowska@eswip.pl

Doradca kluczowy, opiekun biznesowy w projekcie Ośrodek wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, opiekun firmy w inkubatorze przedsiębiorczości ,,Starter WiM'', absolwentka Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i finanse na  Politechnice Gdańskiej. Przez 7 lat wspierała osoby zakładające działalność gospodarczą, od prawie 2 lat wspiera grupy inicjatywne w zakładaniu i rozwoju PES.