POWRÓT

Profil osobowy

Izabela  Jurzyńska

Izabela Jurzyńska

Animator

EMAIL: i.jurzynska@eswip.pl

Absolwentka politologii oraz studiów podyplomowych z zarządzania funduszami unijnymi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Animatorka na powiat ostródzki w ramach Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu. Zajmuje się ponadto przygotowywaniem i koordynacją projektów miękkich, opracowywaniem dokumentów strategicznych i programowych JST oraz realizacją badań społecznych i ewaluacyjnych.