POWRÓT

Profil osobowy

Marcin Nowakowski

Marcin Nowakowski

Doradca
EMAIL: m.nowakowski@eswip.pl

Opiekun biznesowy w projekcie OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

Projekty, z którymi jest powiązany