POWRÓT

Profil osobowy

Paula  Rocławska

Paula Rocławska

Kierownik biura
EMAIL: p.roclawska@eswip.pl
TELEFON: +48 55 235 33 88
centrumelblag.pl

Specjalistka ds. szkoleń w projekcie Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, koordynatorka biura coworkingowego w Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu.

Projekty, z którymi jest powiązana