POWRÓT

Profil osobowy

Paweł Giermak

Paweł Giermak

Pracownik socjalny
EMAIL: p.giermak@eswip.pl

Pracownik socjalny w projekcie Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 50+.

Projekty, z którymi jest powiązany