POWRÓT

Profil osobowy

Jolanta  Wiśniewska-Urbankiewicz

Jolanta Wiśniewska-Urbankiewicz

Pracownik socjalny
EMAIL: j.urbankiewicz@eswip.pl
www.eswip.pl

Animator w IPS Braniewo w projekcie OWIES - Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej.

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Projekty, z którymi jest powiązana