POWRÓT

Profil osobowy

Hanna  Oczkoś

Hanna Oczkoś

Doradca zawodowy
EMAIL: h.oczkos@eswip.pl
www.eswip.pl

Specjalista ds. aktywizacji społeczno-zawodowej, trener pracy, doradca zawodowy w projekcie Elbląskie Centrum Integracji Społecznej oraz osoba wspierająca rodzinę w projekcie "Aktywne Zawodzie".

Projekty, z którymi jest powiązana