POWRÓT

Profil osobowy

Hanna  Oczkoś

Hanna Oczkoś

Kierownik , Doradca zawodowy
EMAIL: h.oczkos@eswip.pl
www.eswip.pl

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Elblągu, doradca zawodowy, specjalista ds. aktywizacji społeczno-zawodowej w projekcie Elbląskie Centrum Integracji Społecznej.

Projekty, z którymi jest powiązana