POWRÓT

Profil osobowy

Wojtek  Jankowski

Wojtek Jankowski

Animator
EMAIL: w.jankowski@eswip.pl
www.owies.org.pl

Kierownik biura, animator w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie w projekcie OWIES Elbląg.

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Projekty, z którymi jest powiązany