POWRÓT

Profil osobowy

Magdalena  Wollman

Magdalena Wollman

Animator
EMAIL: m.wollman@eswip.pl
TELEFON: +48 89 642 11 28
www.owes.org.pl

Animator kluczowy w IPS Ostróda w projekcie OWIES Elbląg.

Projekty, z którymi jest powiązana