POWRÓT

Profil osobowy

Marta  Florkowska

Marta Florkowska


EMAIL: m.florkowska@eswip.pl
TELEFON: +48 89 523 73 45

członkini zarządu Stowarzyszenia, animatorka, ekspertka

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Animatorka społeczności lokalnych, trenerka (Szkoła Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP), doradca ds. organizacji pozarządowych, koordynator i zarządzająca zespołami projektowymi. Uczestniczka Szkoły Animatorów Społecznych, Szkoły Umiejętności Coachingowych i II edycji Programu Menadżerów NGO. Prowadzi autorską pracownię tradycyjnego rzemiosła Garncarnia.

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Projekty, z którymi jest powiązana