POWRÓT

Profil osobowy

Beata  Wachniewska-Mazurek

Beata Wachniewska-Mazurek

Ewaluator , Doradca, Animator
EMAIL: b.mazurek@eswip.pl
TELEFON: +48 55 235 33 88

Animator specjalistyczny oraz specjalista ds. pomocy de minimis w projekcie OWIES - Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

Trenerka, specjalista ds. konsultacji społecznych, lider obszaru programowego Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego, koordynator projektu Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu. Współprzewodnicząca Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Absolwentka Wyższej Szkoły Bussinesu i Administracji w Warszawie. Ukończyła studia na kierunku prawo w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Politolog ze specjalizacją badań społecznych i rynkowych w praktyce. 

Zainteresowania, to przede wszystkim literatura, praca w ogrodzie, i działalność na rzecz rodziny w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych.
 

Motto: "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali" – JP2 (Jasna Góra, 1983) .

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Projekty, z którymi jest powiązana