POWRÓT

Profil osobowy

Justyna  Duks

Justyna Duks

Doradca, Animator
EMAIL: j.duks@eswip.pl
TELEFON: +48 55 235 33 88
centrumelblag.pl

Animator w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu, koordynatorka i doradca w Centrum Organizacji Pozarządowych, związana z Partnerstwem "Miejsca z Duszą –  Miejscowości Tematyczne Warmii i Mazur". Absolwentka Szkoły Animatorów Społecznych oraz Regionalnej Szkoły Liderów Ekonomii Społecznej.

Nie lubi nudy i monotonii, najchętniej spędza czas na łonie natury lub głośno śpiewając podczas jazdy samochodem.

Motto: To ty musisz być zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie.

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Projekty, z którymi jest powiązana