Zatrudnimy trenera pracy - instruktora pracowni biurowej

Ogłaszamy nabór na stanowisko „Instruktor pracowni biurowej i trener pracy w Elbląskim Centrum Integracji Społecznej.

Opis stanowiska pracy:

 

Oczekiwania od kandydata/kandydatki:

 

Oferujemy:

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, wraz z krótkim listem motywacyjnym prezentującym najmocniejsze kompetencje i umiejętności;
  2. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z siedzibą w Elblągu, 82-300, ul. Związku Jaszczurczego 17 w związku z prowadzoną rekrutacją na aplikowane przeze mnie stanowisko instruktora pracowni biurowej i trenera pracy". Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Stowarzyszenia.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1 etat, praca w godz. 8.00-16.00

Miejsce wykonywania zatrudnienia:

Elbląskie Centrum Integracji Społecznej, ul. Szańcowa 1, 82-300 Elbląg

Sposób i miejsce składania ofert:

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres: d.lisowska@eswip.pl lub złożenie dokumentów w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja – instruktor pracowni biurowej i trener pracy”.

Termin składania ofert: do dnia 8.01.2019 do godz. 16:00

Osoba do kontaktu: Jolanta Piechowiak, tel. 519 497 685