Centrum Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej

Wspieramy osoby wykluczone społecznie w podniesieniu swoich kwalifikacji i umiejętności, a docelowo pomagamy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Każdy z uczestników CIS może liczyć na indywidualne i podmiotowe wsparcie. Prowadzimy warsztaty grupowe. Umożliwiamy odbycie kursów i szkoleń. Organizujemy praktyki zawodowe. Specjalizujemy się w aktywizacji społeczno-zawodowej osób, którym trudniej jest odnaleźć się na rynku pracy.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Aktualności związane z tym obszarem