Szkolenie: Jak skutecznie współpracować z samorządem lokalnym (Olsztyn)

W ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur”, 25 września w Olsztynie, odbędzie się szkolenie dotyczące współpracy z samorządem lokalnym. Chętni już mogą się zgłaszać.

Bezpłatne szkolenia oraz doradztwo skierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz liderów społecznych. Szkolenia i doradztwo prowadzone są w 3 subregionach województwa warmińsko-mazurskiego, tj: elbląskim, olsztyńskim i ełckim. W każdym subregionie usługi są dostosowane do lokalnych potrzeb sektora.

Szkolenie stacjonarne pn. „Jak skutecznie współpracować z samorządem lokalnym" odbędzie się w Olsztynie:

Siedziba Stowarzyszenie ESWIP i Fundacji Warsztat Zmiany 

Biuro Dzielnicy Zatorze

ul. Parkowa 1, sala nr 10, parter (budynek CEIK-u)

 

 Do udziału w szkoleniu realizowanym w subregionie olszyńskim zapraszamy uczestników z:

- Miasta Olsztyn,

- powiatu olsztyńskiego,

- powiatu bartoszyckiego,

- powiatu nidzickiego,

- powiatu szczycieńskiego,

- powiatu mrągowskiego.

 

Data szkolenia: 25 września 2021 (sobota), w godzinach 10:00-15:00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

 

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUCh057GJ9k8B7mcpdvyVyOZzEV1nWQS-CSVc0UgJdlD52mA/viewform

 

Dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo mail z potwierdzeniem uczestnictwa!

 

Tematyka:

Jak skutecznie współpracować z samorządem lokalnym:

1. Współpraca - dlaczego?

2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych.

3. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych.

4. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.

5. Analiza praktyk i współpracy.

 

Informacja o prowadzącym:
Wojciech Jankowski - Ekspert ds. współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, ekonomii społecznej.
Certyfikowany Trener biznesu, animator społeczny - absolwent Szkoły Animatorów Społecznych metodą CAL, doradca organizacji pozarządowych. Członek licznych zespołów międzysektorowych, rad i komisji opiniujących wnioski/oferty na realizację zadań publicznych. Wdrażał programy dotacyjne Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2014- 2016 w powiatach: nowomiejskim, iławskim i ostródzkim, swoją pracą wspiera program grantowy Działaj Lokalnie. Od kilkunastu lat prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie iławskim, współpracuje również z licznymi samorządami,  wspierając je w stosowaniu dobrej współpracy z NGO.

W razie pytań prosimy kontaktować się z koordynatorką projektu – Anną Marią Nadgrabską, Stowarzyszenie ESWIP

Mail:  a.nadgrabska@eswip.pl

Tel:  510 903 547