Trwa rekrutacja do Szkoły Przedsiębiorczości dla organizacji pozarządowych

Chcesz zdobyć i rozwinąć wiedzę formalną dotyczącą statutowej działalności odpłatnej i gospodarczej w stowarzyszeniu, fundacji czy spółdzielni socjalnej? Wprowadź do swojej organizacji myślenie ekonomiczne i rozpocznij działania nakierowane na sprzedaż towarów lub usług dzięki udziałowi w Szkole Przedsiębiorczości NGO! Do 1 kwietnia 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia do tegorocznej edycji.

Ośrodek OWIES w Elblągu, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych planujących prowadzić działalność gospodarczą lub statutową działalność odpłatną z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego, ostródzkiego, które są objęte wsparciem OWIES w zakresie ekonomizacji swoich działań. Każda organizacja może oddelegować do udziału w Szkole 1-2 osoby, w przypadku jednej osoby musi to być przedstawiciel zarządu organizacji. Szkoła Przedsiębiorczości NGO to cykl 5 dwudniowych szkoleń, które będą odbywać się w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Program oraz formularz zgłoszeniowy