Konkurs o przyznanie Certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Debiut roku, najlepszy pracodawca, sukces rynkowy, przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków unijnych oraz społecznie odpowiedzialny samorząd – to pięć kategorii w konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zgłoszenia czeka do 29 marca. Dla laureatów przewidziano finansowy pakiet wsparcia.

Konkurs ma na celu wyróżnienie podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, oraz samorządów, które w sposób szczególny wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej kierowany jest do:

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano następujące wsparcie:

Więcej informacji oraz zgłoszenia