OWIES Elbląg. Aktualizacja zapytania ofertowego 29/OWIES/2018

Informujemy, że w zapytaniu ofertowym 29/OWIES/2018 na zapewnienie usługi noclegowej, usługi cateringowej i sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń na terenie powiatu ostródzkiego doprecyzowano zapis dotyczący wyceny usługi.

Wyceniając usługę należy podać koszt (brutto) dwudniowego pobytu jednego uczestnika. Zmiany dokonano w załączniku nr 1, punkt 3 podpunkt 3).

Oferty przyjmujemy do 25 czerwca 2018 r. do godziny. 23:59.

 


 


Pliki do pobrania